2020/2021

  Zarząd ESN Olsztyn 2020/2021 

 

2019/2020

 

2018/2019

Przewodnicząca / President: Karolina Małafiejew

Wice-przewodnicząca / Vice President: Angelika Witkowska

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich / Human Resources: Jakub Piekut

Członek Zarządu ds. Promocji / Public Relation: Aleksandra Żochowska

Członek Zarządu ds. Finansów / Treasurer: Barnaba Kuskowski

 

 

2015/2016

 

2014/2015

 

2013/2014