Education Officer Stowarzyszenia ESN Polska

Education Officer to zaangażowany wolontariusz ESN którego obszar zainteresowań to edukacja wyższa, młodzież i mobilność. Osoba ta gotowa jest dzielić się własną wiedzą i uczyć się od innych Education Officer'ow. Jej celem jest zwiększenie rozpoznawalności ESN w Polsce poprzez bycie rzecznikiem międzynarodowych studentów wobec ważnych krajowych interesariuszy.

Obowiązki Education Officera:

 • pełnieni rolę rzecznika Stowarzyszenia ESN Polska ds. edukacji w kraju;
 • współpraca z odpowiednimi krajowymi interesariuszami ds.edukacji, młodzieży i mobilności, tj. z Narodową Agencją ds. programu Erasmus+ (Fundacją Rozwoju Sytstemu Edukacji), Polską Radą Organizacji Młodzieżowych oraz Eurodesk;
 • uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez interesariuszy;
 • wspieranie ESN International w działaniach dotyczących spraw edukacji i polityki młodzieżowej;
 • promocja projektów badawczych ESN;
 • współpraca oraz dzielenie się dobrymi praktykami z Education Officers z innych państw ESN;
 • nadzór nad Lokalnymi Education Officers;
 • organizacja szkoleń dla Lokalnych Education Officers;

 

Lokalny Education Officer

Lokalny Education Officer to członek ESN, zainteresowany szkolnictwem wyższym, młodzieżą i mobilnością. To wolontariusz, który posiada ogromną wiedzę o programie Erasmus+, jest gotowy dzielić się nią oraz służyć pomocą studentom, odpowiadając na ich pytania. Education Officer współpracuje ściśle z IRO (tj. Biurem Współpracy z Zagranicą - nazwa ta różni się w zależności od uczelni) oraz jest oficjalnie rozpoznawany przez Uniwersytet.

Zakres obowiązków Education Officera:

 • służenie pomocą studentom odbywającym/planującym wyjazd na dowolne stypendium programu Erasmus+;
 • prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków studentów przebywających na stażach oraz studiach zagranicznych;
 • informowanie studentów na temat zasad nowego programu Erasmus+;
 • promocja PRIME, projektu STORY, platformyErasmusIntern.org oraz ESNSurvey

Jeśli masz pytanie dotyczące wyjazdu na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus+ skontaktuj się z Lokalnym Education Officerem przy Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie: erasmus.uwm@esn.pl

ErasmusIntern.org

Wielu studentów boryka się z problemem znalezienia miejsca pracy za granicą, które przyjełoby ich na praktyki Erasmus+. ESN stworzył platformę ErasmusIntern.org (http://erasmusintern.org/), na której znajdują się oferty firm oraz profile osób poszukujących zagranicznego stażu.

Jeśli szukasz praktyki zagranicznej lub chcesz zaoferować staż młodym ludziom z Europy założ konto na platformie.
Sign Up | Login

Platforma ErasmusIntern.org jest częścią projektu STORY (http://storyproject.eu), realizowanego przez ESN przy wsparciu Komisji Europejskiej. Projekt ten ma na celu poprawę dostępności i jakości międzynarodowych praktyk, jak również zwiększenie świadomości na temat istnienia takich możliwości dla młodzieży.