Procedura ubiegania się o wyjazd na stypendium jest indywidualnie ustalana przez każdą uczelnie, a czasem także przez każdy wydział osobno. Wszelkie informacje o tym jak, gdzie i kiedy starać się o wyjazd, jakie są kryteria rekrutacji albo jaka będzie wysokość stypendium wypłacanego w danym roku, znaleźć można na swoich uczelniach. Pamiętajcie, że to one organizują nabór kandydatów na wyjazdy, wypłacają stypendia, udzielają informacji nt. praktycznej strony wyjazdów.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o zasadach programu Erasmus+ i oferowanych możliwościach, które zostały pobrane ze strony Narodowej Agencji Programu Erasmus.

Jak ubiegać się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+?

Wyjechać na wymianę możesz jedynie ze swojej macierzystej uczelni. Rekrutacja kandydatów jest prowadzona przez uczelnię centralnie albo na poszczególnych wydziałach.

  1. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi na Twojej uczelni/wydziale w danym roku akademickim. Informacje nt. programu Erasmus+ i zasady ubiegania się o wyjazd są przeważnie zamieszczane na stronie internetowej uczelni i wydziałów.

  2. Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej, współpracującej z wydziałem. Listy uczelni udostępniane są na stronach stronach internetowych. Niekiedy istnieje możliwość wybrania innego uniwersytetu, lecz wtedy należy zająć się tą sprawą wcześniej, gdyż wiąże się z tym dużo pracy, w tym pisania podań.

  3. Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie. Na niektórych uczelniach kolejnym krokiem jest rozmowę kwalifikacyjną.

  4. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego.

Kiedy zgłosić w swojej uczelni chęć wyjazdu?

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Nie ma jednego, ogólnokrajowego terminu zgłaszania się studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium Erasmus+. Przeważnie rekrutacja odbywa się wczesną wiosną (na kolejny semestr zimowy) oraz w okresie jesiennym (na kolejny semestr letni). Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z jednostką uczelnianą, która zajmuje się programem Erasmus+ i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.

Co jest brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy?

Podstawowe kryteria zawsze brane pod uwagę to wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Są to kryteria ustalone w zasadach programu Erasmus+. Aby ubiegać się o wyjazd, musisz mieć dobre oceny i znać język obcy w takim stopniu, aby na zagranicznej uczelni brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy. Uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria, np. aktywny udział w życiu uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz kryteria oceny kandydatów są ustalane i ogłaszane przez poszczególne uczelnie. Informacji tych szukaj na stronie internetowej własnej uczelni, u wydziałowego albo uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ lub w dziale odpowiedzialnym za ten program.