Mov’in Europe jest międzynarodową kampanią społeczną skierowaną do społeczności studenckiej oraz uczniowskiej. Jej głównym celem jest promocja idei mobilności oraz korzyści płynących z podróżowania po świecie.

 

Działania podejmowane w ramach promocji mobilności dotykają często tematu stereotypów dotyczących obcych narodów, kultur, religii, których zwalczanie staje się celem pobocznym Mov'in Europe. 

Na decyzje dotyczące wyjazdów zagranicznych ma wpływ również obraz studentów zza granicy. Ocieplanie wizerunku, zarówno studentów studiujących za granicą w ramach programu Erasmus+, jak i samego programu, staje się więc kolejnym celem kampanii. 

Dlaczego zaangażowanie w promocję mobilności jest ważne?

Mobilność wpływa na światopogląd.
Mobilność poszerza horyzonty.
Mobilność zmienia życie.

Wielu z nas miało możliwość podjęcia mobilności i doświadczenia jej benefitów. Dlatego powinniśmy dzielić się naszymi doświadczeniami, udzielać informacji o możliwościach wyjazdu oraz motywować tych, którzy jeszcze nie mieli z nią styczności.