SocialErasmus - inicjatywa ESN Polska polegająca na zmianie wizerunku studenta Erasmusa z wiecznego imprezowicza na odpowiedzialnego studenta, który potrafi się dobrze bawić, ale jednocześnie aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnej, kraju jaki odwiedza. W ramach iniciatywy ESN angażujemy Erasmusów w działania takie jak: pomoc dzieciom z Domów Dziecka, działalnia proekologiczne czy działania przeciwdziałające uprzedzeniom rasowym. Obecnie w ramach programu SocialErasmus realizowane są takie akcje, jak: Erasmus in Schools, Las Erasmusa, ESN Gift, Międzynarodowy Święty Mikołaj, czy Hol Erasmusa.

ExchangeAbility - projekt, który ma za zadanie zwiększenie liczby niepełnosprawnych studentów biorących udział w wymianach studenckich poprzez oferowanie im wsparcia. Celem projektu jest także uczynienie struktur organizacji ESN bardziej przystępnych dla osób niepełnosprawnych i zaangażowanie ich w pracę z międzynarodowymi studentami.

Discover Europe - konkurs fotograficzny, będący wspaniałą okazją do rozwoju i doskonalenia umiejętności fotograficznych, dzielenia się wrażeniami z pobytu za granicą oraz pokazania różnorodności Europy, jej tradycji i zwyczajów. Discover Europe jest kolejną szansą podjęcia międzykulturowego dialogu, do którego Erasmus Student Network od lat zachęca wszystkich młodych ludzi.

ESNcard - karta zniżkowa, na podstawie której jesteś upoważniony/a do zniżek w wybranych punktach oraz zniżek na wszystkie imprezy organizowane przez ESN! To także symbol nowej społeczności studenckiej charakteryzującej się: mobilnością, aktywnością oraz pogonią za sukcesem.

National Erasmus Games - ogólnopolski projekt, umożliwiający zagranicznym studentom z całej Polski, a także innych krajów Europy uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych na kształt igrzysk olimpijskich. Podczas eliminacji w miastach Polski oraz niektórych miastach europejskich zostaną wyłonione drużyny, które spotkają się w Warszawie, aby walczyć o tytuł najlepszej z najlepszych.

Mov'in Europe - kampania tworzona przez Erasmus Student Network, której głównym celem jest promowanie mobilności jako stylu życia, poprzez zaangażowanie ambasadorów w działaniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Responsible Party - projekt skupia się na promowaniu świadomych zachowań wśród młodych ludzi poprzez informowanie studentów o konsekwencjach nadmiernego spożycia alkoholu oraz wskazówki dotyczące rozważnej jego konsumpcji.